borhani برهانی آفرینش خلق درباره  خداشناسی
 
 سیمای حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در روز قیامت
   مدیرسایت    11 بهمن 1396 689 بازدید    اضافه کردن دیدگاه جدید

برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک آینده بشر است که معصومان(ع) همواره بدان می اندیشیدند و گاه از خوف آن بیهوش می شدند. فاطمه(س) نیز چنین بود و بسیار به آن می اندیشید.

فکر زنده شدن، عریان بودن انسان ها در قیامت، عرضه شدن به محضر عدل الهی و. .. او را در اندوه فرو می برد.

امیرمؤمنان، علی(ع) می فرمایند:
«روزی پیامبر خدا(ص) بر فاطمه(س) وارد شد و او را اندوهناک یافت. فرمود: «دخترم! چرا اندوهگینی؟»

فاطمه(س) پاسخ داد: «پدر جان! یاد قیامت و برهنه محشور شدن مردم در آن روز، رنجم می دهد.»

پیامبر(ص) فرمودند: «آری دخترم! آن روز، روز بزرگی است؛ امّا جبرئیل از سوی خداوند برایم خبر آورد، من اوّلین کسی هستم که برانگیخته می شوم. سپس ابراهیم و آنگاه همسرت، علیّ بن ابی طالب. پس از آن، خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو می فرستد. وی هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت برقرار می سازد.

آنگاه اسرافیل لباس های بهشتی برایت می آورد و تو آنها را می پوشی. فرشته دیگری به نام زوقائیل مرکبی از نور برایت می آورد که مهارش از مروارید درخشان و جهازش از طلاست. تو بر آن مرکب سوار می شوی و زوقائیل آن را هدایت می کند. در این حال، هفتاد هزار فرشته با پرچم های تسبیح پیشاپیش تو راه می روند.

اندکی که رفتی، هفتاد هزار حورالعین، در حالی که شادند و دیدارت را به یکدیگر بشارت می دهند، به استقبالت می شتابند. به دست هر یک از حوریان منقلی از نور است که بوی عود از آن بر می خیزد. .. آنها در طرف راستت قرار گرفته، همراهت حرکت می کنند.

فاطمه جان، هنگامی که به وسط جمعیّت حاضر در قیامت می رسی، کسی از زیر عرش پروردگار، به گونه ای که تمام مردم صدایش را بشنوند، فریاد می زند: «چشم ها را فرو پوشانید و نظرها را پایین افکنید تا صدّیقه فاطمه، دخت پیامبر(ص) و همراهانش عبور کنند.» هنگامی که به همان اندازه از آرامگاهت دور شدی، مریم دختر عمران، همراه هفتاد هزار حورالعین به استقبالت می آید و بر تو سلام می گوید. آنها سمت چپت قرار می گیرند و همراهت حرکت می کنند. آنگاه مادرت خدیجه، اوّلین زنی که به خدا و رسول او ایمان آورد، همراه هفتاد هزار فرشته که پرچم های تکبیر در دست دارند، به استقبالت می آیند. وقتی به جمع انسان ها نزدیک شدی، حوّاء با هفتادهزار حورالعین به همراه آسیه نزدت می آید و با تو رهسپار می شود.»1

جابر بن عبدالله انصاری نیز در حدیثی از پیامبر(ص) این حضور را چنین توصیف می کند:

«روز قیامت دخترم، فاطمه بر مرکبی از مرکب های بهشت وارد عرصه محشر می شود. مهار آن مرکب از مروارید درخشان، چهار پایش از زمرّد سبز، دنباله اش از مُشک بهشتی و چشمانش از یاقوت سرخ است و بر آن گنبدی از نور قرار دارد که بیرون آن، از درونش و درون آن، از بیرونش نمایان است. فضای داخل آن گنبد، انوار عفوّ الهی و خارج آن، پرتوی رحمت خدایی است. بر فرازش تاجی از نور دیده می شود که هفتاد پایه از درّ و یاقوت دارد که همانند ستارگان درخشان نور می افشانند.

در هر یک از دو سمت راست و چپ آن مرکب هفتاد هزار فرشته به چشم می خورد. جبرئیل، مهار آن را در دست دارد و با صدای بلند ندا می دهد: «نگاه خود بر گیرید و نظرها را پایین افکنید. این فاطمه، دختر محمّد است که عبور می کند.» در این هنگام، حتّی پیامبران، انبیا، صدّیقین و شهدا همگی از ادب، دیده فرو می گیرند تا فاطمه(س) عبور می کند و در مقابل عرش پروردگارش قرار می گیرد.»2

منبری از نور برای فاطمه(س)
در ادامه گفت وگوی پیامبر(ص) با دختر گرامی اشان درباره چگونگی حضور وی در عرصه قیامت، چنین می خوانیم:

«سپس منبری از نور برایت برقرار می سازند که هفت پلّه دارد و بین هر پلّه ای تا پلّه دیگر صف هایی از فرشتگان قرار گرفته اند که در دستشان پرچم های نور است. همچنین در طرف چپ و راست منبر، حورالعین صف می کشند.

آنگاه که بر بالای منبر قرار می گیری، جبرئیل می آید و می گوید: «ای فاطمه! آنچه مایلی از خدا بخواه.»3

اوّلین درخواست فاطمه(س) در روز قیامت، پس از عبور از برابر خلق، شکایت از ستمگران است.»

جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل می کند:
«هنگامی که فاطمه در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد، خود را از مرکب به زیر انداخته، اظهار می دارد: «الهی و سیّدی! میان من و کسی که مرا آزرده و بر من ستم روا داشته، داوری کن. خدایا! بین من و قاتل فرزندم، حکم کن. ..»4

بر اساس روایتی دیگر، پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

«دخترم فاطمه، در حالی که پیراهن های خونین در دست دارد، وارد محشر می شود. پایه ای از پایه های عرش را در دست می گیرد و می گوید: «ای خدای عادل و غالب! بین من و قاتل فرزندم داوری کن.»

رسول خدا(ص) فرمودند: «به خدای کعبه سوگند، به شکایت دخترم رسیدگی می شود و حکم الهی صادر می گردد.»5

دیدار حسن(ع) و حسین(ع)
دومین خواسته فاطمه(س) در روز قیامت از خداوند چنین است:

«خدایا! حسن و حسین را به من بنمایان.»

در این لحظه، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به سوی فاطمه(س) می روند؛ در حالی که از رگ های بریده حسین(ع) خون فوران می کند.6

پیامبر خدا(ص) می فرمایند:

«هنگامی که به فاطمه گفته می شود وارد بهشت شو، می گوید: هرگز وارد نمی شوم تا بدانم پس از من، با فرزندانم چه کردند؟»

به وی گفته می شود: «به وسط قیامت نگاه کن.»

پس بدان سمت می نگرد و فرزندش، حسین را می بیند که ایستاده و سر در بدن ندارد. دخت پیامبر(ص) ناله و فریاد سر می دهد.

فرشتگان نیز (با دیدن این منظره) ناله و فریاد بر می آورند.»7

امام صادق(ع) می فرمایند:

«حسین بن علی(ع) در حالی که سر مقدّسش را در دست دارد، می آید. فاطمه(س) با دیدن این منظره ناله ای جانسوز سر می دهد. در این لحظه، هیچ فرشته مقرّب و پیامبر مرسل و بنده مؤمنی نیست؛ مگر آنکه به حال او می گرید.8

در این موقعیّت، خداوند به خشم آمده، به آتشی به نام هبهب که هزار سال در آن دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ آسودگی در آن راه نمی یابد و هیچ اندوهی از آنجا بیرون نمی رود، دستور می دهد کشندگان حسین بن علی را بر گیر و جمع کن. .. آتش به فرمان پروردگار عمل کرده، همه آنها را بر می چیند. ..»9

شفاعت برای دوستان اهل بیت(ع)
سومین درخواست فاطمه(س) در روز قیامت از پروردگار، شفاعت از دوستان و پیروان اهل بیت(ع) است که مورد قبول حق قرار می گیرد و دوستان و پیروانش را مورد شفاعت قرار می دهد.

امام باقر(ع) می فرماید:

«هنگامی که فاطمه به در بهشت می رسد، به پشت سرش می نگرد.

ندا می رسد: «ای دختر حبیبم! اینک که دستور داده ام به بهشت بروی، نگران چه هستی؟»

فاطمه(س) جواب می دهد: «ای پروردگار! دوست دارم در چنین روزی با پذیرش شفاعتم، مقام و منزلتم معلوم شود.»

ندا می رسد: ای دختر حبیبم! برگرد و به مردم بنگر و هر که در قلبش دوستی تو یا یکی از فرزندانت نهفته است، داخل بهشت گردان.»10

امام باقر(ع) در روایتی دیگر می فرمایند:
«در روز قیامت بر پیشانی هر فردی، مؤمن یا کافر نوشته شده است. پس به یکی از محبّان اهل بیت(ع) که گناهانش زیاد است، دستور داده می شود به جهنّم برده شود. در آن هنگام، فاطمه(س) میان دو چشمش را می خواند که نوشته شده است: دوستدار اهل بیت(ع). پس به خدا عرضه می دارد: «الهی و سیّدی! تو مرا فاطمه نامیدی و دوستان و فرزندانم را به وسیله من از آتش دور ساختی و وعده تو حق است و هرگز وعده ات را زیر پا نمی نهی.»

ندا می رسد: «فاطمه! راست گفتی، من تو را فاطمه نامیدم و به وسیله تو، دوستان و پیروانت و دوستان فرزندانت و پیروانشان را از آتش دور گردانیدم. وعده من حق است و هرگز تخلّف نمی کنم.

اینکه می بینی دستور دادم بنده ام را به دوزخ برند، بدین جهت بود که درباره اش شفاعت کنی و شفاعتت را بپذیرم تا فرشتگان، پیامبران، رسولان و همه مردم از منزلت و مقامت آگاهی یابند.

حال بنگر، دست هر که بر پیشانی اش «مؤمن» نوشته شده، بگیر و به بهشت ببر.»11

شفاعت دوستان فاطمه(س) از دیگران
عظمت و مقام حضرت فاطمه(س) در روز قیامت، چنان است که خداوند به خاطر فاطمه(س) به دوستان آن حضرت، نیز مقام شفاعت می دهد.

امام باقر(ع) به جابر فرمودند:

«جابر! به خدا سوگند، فاطمه(س) با شفاعت خود در آن روز شیعیان و دوستانش را از میان اهل محشر جدا می سازد؛ چنان که کبوتر دانه خوب را از دانه بد جدا می کند.

عظمت و مقام حضرت فاطمه(س) در روز قیامت چنان است که خداوند به خاطر فاطمه، به دوستان آن حضرت نیز، مقام شفاعت می دهد. هنگامی که شیعیان فاطمه(س) همراه وی به در بهشت می رسند، خداوند در دلشان می افکند که به پشت سر بنگرند. وقتی چنین کنند، ندا می رسد: «دوستان من! اکنون که شفاعت فاطمه را در حقّ شما پذیرفتم، نگران چه هستید؟»

آنان عرضه می دارند: «پروردگارا! ما نیز دوست داریم در چنین روزی مقام و منزلت ما برای دیگران آشکار شود.»

ندا می رسد: «دوستانم! برگردید و بنگرید و هر که به خاطر دوستی فاطمه شما را دوست داشت و نیز هر که به خاطر محبّت فاطمه به شما غذا، لباس یا آب داده یا غیبتی را از شما دور گردانیده، همراه خود وارد بهشت کنید.»12

به سوی بهشت
حضرت فاطمه(س) پس از شفاعت از دوستان خود و فرزندانش و رسیدگی به شکایتش در دادگاه عدل الهی به فرمان خدا، با جلال و شکوه خاصّی وارد بهشت می شود.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:

«روز قیامت، دخترم فاطمه در حالی که لباس های اهدایی خداوند را که با آب حیات آمیخته شده، پوشیده، محشور می شود و همه مردم از مشاهده این کرامت تعجّب می کنند.

آنگاه لباسی از لباس های بهشت بر وی پوشانده می شود. بر هزار حله بهشتی برای او با خطّ سبز چنین نوشته شده است: دختر پیامبر(س) را به بهترین شکل ممکن و کامل ترین هیبت و تمام ترین کرامت و بیشترین بهره وارد بهشت سازید. پس، فاطمه(س) را به فرمان پروردگار در کمال عظمت و شکوه، در حالی که پیرامونش هفتاد هزار کنیز قرار گرفته، به بهشت می برند.»13

استقبال حوریان بهشتی
رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمودند:

«هنگامی که به در بهشت می رسی، دوازده هزار حوریّه، که تاکنون به ملاقات کسی نرفته و نخواهند رفت؛ در حالی که مشعل های نورانی به دست دارند و بر شترانی از نور که جهازهایشان از طلای زرد و یاقوت سرخ و مهارهایشان از لؤلؤ و مروارید درخشان است، سوارند؛ به استقبالت می شتابند.

پس وقتی داخل بهشت شدی، بهشتیان به یکدیگر ورودت را بشارت خواهند داد و برای شیعیانت سفره هایی از گوهر14 که بر پایه هایی از نور برقرار ساخته اند، آماده می سازند و در حالی که هنوز سایر مردم گرفتار حسابرسی اند، آنان از غذاهای بهشتی می خورند.»15

اوّلین سخن فاطمه(س) در بهشت
سلمان فارسی از پیامبر(ص) چنین روایت کرده است:

«هنگامی که فاطمه داخل بهشت می شود و آنچه خداوند برایش مهیّا کرده، می بیند، این آیه را تلاوت می کند:

«وَقَالُوا الْحَمْدُللهِ الَّذِی أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ٭ الَّذِی أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَۀِ مِن فَضْلِهِ لَا یَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَلَا یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ؛16

ستایش و سپاس ویژه خدایی است که اندوهمان را زدود. همانا پروردگار ما آمرزنده و پاداش دهنده است. پروردگاری که در سایه بخشش خود ما را به بهشت و اقامتگاه همیشگی ما فرود آورد. ما در آنجا با رنج و ملالی رو به رو نمی شویم.»

زیارت انبیا از فاطمه زهرا(س) در بهشت
آنگاه که همه انبیا و اولیای خدا وارد بهشت شدند، آهنگ دیدار دختر پیامبر خدا(ص) می کنند. رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمودند:

«هرگاه اولیای خدا در بهشت مستقر گردیدند، از آدم گرفته تا سایر انبیا همه به دیدارت می شتابند.»17

عنایات خداوند به فاطمه(س) در بهشت
پروردگار منّان به فاطمه زهرا(س) در بهشت عنایاتی ویژه خواهد داشت. بخشی از آن عنایات چنین است:

1. خانه های بهشتی
پیامبر خدا(ص) فرمودند:

«هنگامی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم، به قصر فاطمه رسیدم. درون آن هفتاد قصر بود که تمام در و دیوار و طاق هایش از دانه های مروارید سرخ ساخته شده، همه آنها به یک شکل زینت داده شده بود.»18

2. همنشینی با پیامبر(ص)
پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمودند:

«یا علی! تو و دخترم، فاطمه در بهشت در قصر من، همنشین من هستید.»

سپس این آیه را تلاوت فرمود:

«برادران بر تخت های بهشتی رو به روی هم می نشینند.»

3. درجه وسیله
رسول خدا(ص) فرمودند:

«در بهشت درجه ای به نام «وسیله» است. هر گاه خواستید، هنگام دعا، چیزی برایم بخواهید، مقام وسیله را از خداوند خواستار شوید. گفتند: یا رسول الله! چه کسانی در این درجه (مخصوص) با شما همنشین خواهند بود؟ فرمود: علی، فاطمه، حسن و حسین.»19

علّامه امینی در منقبت بیست و ششم از مناقب حضرت زهرا(س) می نویسد:

از مناقب حضرت زهرا(س) همراه بودن او با پدر، همسر و فرزندانش در درجه وسیله است. آنجا پایتخت عظمت حضرت حق، تبارک و تعالی است و جز پنج تن(ع) هیچ یک از انبیا، اولیا، مرسلین، صالحان و فرشتگان مقرّب کسی بدان راه نمی یابد.

4. سکونت در حظیره القدس
سیوطی در «مسند» می نویسد:

«فاطمه و علی و حسن و حسین در جایگاهی بهشتی به نام «حظیرهالقدس» در زیر گنبدی سفید به سرمی برند که سقف آن عرش پروردگار است.»20

پیامبر خدا(ص) فرمودند:

«در قیامت، جایگاه من و علی و فاطمه و حسن و حسین سرایی زیر عرش پروردگار است.»

نویسنده «خصایص فاطمه»، ضمن بیانی مفصّل درباره حظیرهالقدس، می نویسد:

والاترین جایگاه ها در بهشت حظیره القدس است.21

5. بخشیدن چشمه تسنیم به فاطمه(س)
طبری از همام بن ابی علی چنین نقل می کند:

به کعب الاحبار گفتم: نظرت درباره شیعیان علیّ بن ابی طالب(ع) چیست؟

گفت: ای همام! من اوصافشان را در کتاب خدا می یابم. اینان پیروان خدا و پیامبرش و یاران دین او و پیروان ولیّ اش شمرده می شوند.

اینان بندگان ویژه خدا و برگزیدگان اویند. خدا آنها را برای دینش برگزید و برای بهشت خویش آفرید.

جایگاهشان در فردوس اعلای بهشت است. در خیمه ای که اتاق هایی از مروارید درخشان دارد، زندگی می کنند. آنان از مقرّبین ابرارند و سرانجام از جام «رحیق مختوم» می نوشند.

رحیق مختوم چشمه ای است که به آن «تسنیم» گفته می شود و هیچ کس جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهد کرد. تسنیم، چشمه ای است که خداوند آن را به فاطمه(س)، دختر پیامبر(ص) و همسر علیّ بن ابی طالب(ع) بخشید و از پای ستون خیمه فاطمه جاری می شود. آب آن چشمه چنان گواراست که به سردی کافور و طعم زنجبیل و عطر مُشک شباهت دارد. ... 22

خدایا ما را از شفاعت آن دُرّ گرانبها بی نصیب مگذار.

پی نوشت ها:
1. بحارالأنوار، ج 43، ص 225.

2. فاطمه الزهراء، علّامه امینی، ص 74؛ امالی صدوق، ص 16.

3. بحارالأنوار، ج 43، ص 225.

4. امالی، صدوق، ص 16.

5. مناقب علی بن ابی طالب، ص 63.

6. بحارالانوار، ج 43، ص 220.

7. همان، ص 221.

8. همان.

9. همان، ص 222.

10. تفسیر فرات کوفی، ص 114.

11. بحارالأنوار، ج 43، ص 15.

12. تفسیر فرات کوفی، ص 114.

13. ذخائر العقبی، ص 48.

14. کنایه از غذاهایی بسیار خوب است.

15. بحارالانوار، ج 43، ص 227.

16. القطره، ص 192؛ سوره فاطر (35)، آیه 34.

17. بحارالأنوار، ج 43، ص 227.

18. همان، ص 76.

19. فاطمه الزهراء، ص 99.

20. مسند فاطمه، ص 45؛ کفایه الطالب، ص 311.

21. خصایص فاطمه، ص 341.

22. بشارهالمصطفی، ص 50.

 نظرات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مجتبی برهانی می باشد.

طراحی و توسعه توسط: